Inicio ECA-IT
logistica.jpg

Socios

socios.jpg

Descrición xeral do partenariado:

ECA-IT está composto por un partenariado con experiencia e traxectoria na xestión de proxectos con cofinanciación comunitaria e con competencias para promover a innovación empresarial.

O conxunto de entidades que participan como socios teñen a vontade de desempeñar unha xestión eficiente e de calidade, ademais de facilitar a transferencia das boas prácticas detectadas, a outras áreas ou territorios.

Este partenariado está formado por:

  • BIC Minho actúa como socio número 1 do Proxecto. Esta entidade portuguesa ten como obxectivo a promoción e o apoio á innovación empresarial.
  • Dirección Xeral de I + D + i, socio número 2 do proxecto, que pertence á Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia (actualmente Axencia Galega de Innovación).
  • TURGALICIA, socio número 3, que participa no Proxecto aportando tanto a súa experiencia en xestión de proxectos europeos como a súa capacidade e coñecementos para a mellora dos indicadores de innovación no sector turístico.