Inicio ECA-IT
naval.jpg

Seminarios da Innovación

Durante o desenvolvemento do proxecto tivo lugar a realización de seminarios sectoriais, cunha duración de entre 2 a 5 horas cada un, para a divulgación do proxecto, concienciación sobre a innovación e captación de axentes tractores socioeconómicos do territorio (empresas, técnicos e profesionais).

Mediante a participación de expertos sectoriais, divulgación do proxecto eca-it e presentación de casos sectoriais de éxito empresarial, se crearon espazos de coñecemento e cooperación.

Tamén se realizaron encontros transfronteirizos sectoriais de aproximación para desenvolver a cooperación.

Os seminarios da innovación realizados foron:

 

Os encontros transfronteirizos realizados foron: