Inicio ECA-IT
bolas_innova.jpg

Recursos Formativos

A especifidade dalgunhas accións formativas dentro do proxecto eca-it obrigaron, en ocasións, a xerar contidos adaptados aos deseños curriculares dos diferentes perfís de xestores e "coachers" definidos no proxecto.

Ademais se xeraron outros contidos de diferente carácter susceptíbels do seu uso educativo e formativo: