Inicio ECA-IT
turismo.jpg

Publicacións

Durante a execución do proxecto xeráronse numerosos documentos que sirven para a difusión e soporte técnico das actuacións. Consonte a súa tipoloxía os podemos agrupar en:

  • Informes: Documentos de análise ou de traballo que sirviron para a creación dun marco de referencia no diagnóstico e avance do proxecto.
  • Manuais: que sirven de guía ou conclúen o coñecemento no proxecto e son estandarizables como referencia.
  • Outros documentos: outros estudos e documentos que son resultado do proxecto.