Inicio ECA-IT
cajas.jpg

Actos e eventos mais relevantes do proxecto

Ademais do desenvolvemento técnico de estudos e análisis directamente relacionados cos axentes tractores da innovación na eurorrexión, se realizaron outras actividades públicas no ámbito territorial para formar, promocionar, concenzar e divulgar a filosofía da innovación como instrumento de progreso e os contidos do proxecto:

  • Cursos: Accións formativas desenvolvidas durante o ciclo de vida do proxecto para dotar de competencias ós profesionais e empresas dende a perspectiva transfronteiriza.
  • Seminarios: actos de promoción  e divulgación de experiencias e valores da innovación como factor competitivo, ademais de servir de espazos de cooperación e captación de empresas e profesionais.
  • Xornadas: actos de divulgación e foros de transmisión de estratexias e coñecementos de vangarda do proxecto.