Inicio ECA-IT
bombillas2.jpg

Actividades

actividades.jpg

Para acadar o obxectivo de mellorar os procesos de innovación empresarial e a creación de estruturas de apoio á innovación na área transfronteiriza de Galicia - Norte de Portugal, o Proxecto ECA-IT establecéronse catro grupos de accións: